Magnus Hällegårdh


Linkedin | Twitter | E-post

Om mig

Jag har ett stort engagemang för förbättringsarbete och har genom Volvosteget och Göteborgs Tekniska College fått kunskaper om verktyg, metoder och tekniker vilka är en del av Lean Production och Toyota Production System (TPS). Därutöver jag har läst litteratur av både Jeffrey K. Liker, Dr. Eliyahu M. Goldratt, James P. Womack mfl.

I dag arbetar jag i produktion med tillverkning av sjösäkerhetsprodukter. Mina arbetsuppgifter ställer höga krav på kvalitet och produkterna kvalitets- och funktionstestas ett flertal gånger under tillverkningsprocessen. I mitt arbete ingår också förbättringsarbete, vi arbetar löpande med ständiga förbättringar, 5S och flödesoptimering med syftet att säkerställa företagets kvalitets och produktionskrav.

Vidare har jag fått i uppgift att skriva och löpande uppdatera avdelningens arbetsinstruktioner som främjar ett standardiserat arbetssätt. Jag är även utbildad internrevisor för QMS ISO-9001:2015.

Väl mött!

Arbetsgivare

2014-2022 CM Hammar AB
Produktionsmedarbetare, sjösäkerhetsprodukter
2013-2014 Adecco Sweden AB
Montör inom förarbete på Volvo Lastvagnar i Tuve
2013-2013 Volvo Lastvagnar AB
Montör inom förarbete på Volvo Lastvagnar i Tuve
2012-2013 Volvo Lastvagnar AB
Volvosteget

Kurser

2019 Digiresan, DevPort AB
Lean med Standardiserat arbetssätt
2013,2019 Digiresan, Göteborgs Tekniska College
Simulated Work Environment

Utbildningar

2012-2013 Göteborgs Tekniska College
Volvosteget
2008-2011 Fässbergsgymnasiet
Industriprogrammet

Släktträd
Hällegårdh, Johansson
09:05:31 up 565 days, 11:49, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00